Habilitacja dr inż. Radosława Kłosińskiego


14 listopada 2012 roku na wydziale Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się kolokwium habilitacyjne pracownika Instytutu Metrologii Elektrycznej dr. inż. Radosława Kłosińskiego. Podstawą przewodu była rozprawa habilitacyjna pt. Zastosowanie operatorów cykloparametrycznych do reprezentacji układów okresowo zmiennych. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Marian Pasko z Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Marek Hartman z Akademii Morskiej w Gdyni oraz prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński z naszej uczelni. Dr hab. inż. Radosław Kłosiński uzyskał habilitację z zakresu elektrotechniki teoretycznej. W tej dziedzinie mieszczą się jego zainteresowania naukowo – badawcze a szczególnie wykorzystanie metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w elektrotechnice. Przykładem są operatory cykloparametryczne opisujące relacje między próbkami sygnałów wejścia i wyjścia układów liniowych o okresowo zmiennych parametrach. W monografii habilitacyjnej, obok rozważań teoretycznych, podane zostały przykłady zastosowań takich operatorów do wyznaczania prądów optymalnych w obwodach z odbiornikami generującymi harmoniczne, do symulacji okresowego stanu ustalonego układów nieliniowych oraz do rekonstrukcji sygnałów okresowych zniekształconych przez układy nieliniowe. Gratulujemy koledze sukcesu i życzmy dalszej owocnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Fot 1. Rozpoczęcie kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Radosława Kłosińskiego


Fot 2. Wykład habilitacyjny


Fot. 3. Na sali podczas kolokwium


Fot. 4. Gratulacje składane przez Dziekana Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji dr hab. inż. Andrzeja Obuchowicza, prof. UZ


Fot. 5. Gratulacje składane przez Dyrektora Instytut Metrologii Elektrycznej
dr hab. inż. Ryszarda Rybskiego, prof. UZ