Dzień z firmą B&R

 

21 października 2010 r.  na Wydziale Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji odbyło się spotkanie „Dzień z firmą B&R”, zorganizowane przez Instytut Metrologii Elektrycznej i władze dziekańskie WEIT.

B&R jest firmą o globalnym zasięgu i jest dostawcą nowoczesnych systemów automatyzacji, przede wszystkim dla przemysłu maszynowego. Zorganizowanie spotkania „Dzień z firmą B&R” było efektem podjętej przez IME z początkiem 2010 r. współpracy z firmą, w ramach której m.in. pracownicy Instytutu i nasi dyplomanci uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez firmę w Szczecinie, a przedstawiciele firmy wystąpili z referatem podczas naszego instytutowego seminarium.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia JM Rektora prof. dr hab. Czesława Osękowskiego,   w którym podkreślił m.in. jak ważna dla Uczelni, a szczególnie wydziałów technicznych, jest współpraca z firmami. Następnie głos zabrał przedstawiciel B&R, Pan Dariusz Plewik, który przedstawił działalność firmy w obszarze współpracy z ośrodkami akademickimi w Polsce. W kolejnym wystąpieniu Dziekan Wydziału prof. Andrzej Pieczyński powiedział m.in. o konieczności współdziałania z firmami i budowy laboratoriów w oparciu o najnowsze rozwiązania liderów rynku.

Podczas spotkania Dziekan wraz z przedstawicielem firmy podpisali umowę o współpracy oraz przekazaniu sprzętu automatyki przemysłowej na potrzeby prac dyplomowych i zajęć dydaktycznych realizowanych przez Instytut Metrologii Elektrycznej. Firma przekazała m.in. sterowniki przemysłowe, w tym sterownik zintegrowany z panelem operatorskim, specjalizowane moduły wejścia/wyjścia oraz pełne licencje edukacyjne zintegrowanego pakietu programistycznego przeznaczonego dla pracowników oraz studentów. 

W końcowej części spotkania licznie zgromadzeni studenci i kadra Wydziału mogli zapoznać się z działalnością i ofertą firmy na rynku krajowym i globalnym. W czasie prezentacji studenci dowiedzieli się m.in., że mogą odbywać praktyki oraz realizować prace dyplomowe w firmie B&R. Pracownicy oraz studenci otrzymają również dostęp do bogatej literatury i szkoleń. Najlepsi studenci będą mogli otrzymać certyfikaty uznawane w przemyśle.

O wydarzeniu napisano także w: Automation.infoAutomatyka.pl

Serwis foto i video


Materiał video  
BR
Wystąpienie JM Rektora UZ  
BR
Podpisanie umowy  
BR
Symboliczne przekazanie sprzętu i oprogramowania  
BR
Prezentacja oferty firmy B&R  
BR
Pracownicy i studenci obecni na spotkaniu  

 

 

Firma B&R jest globalnym dostawcą systemów automatyzacji dla przemysłu maszynowego opracowanych, rozwijanych i produkowanych w macierzystym zakładzie w Austrii. Austriacka firma B&R została założona w roku 1979 przez dwóch inżynierów: Erwina Breneckera oraz Josefa Rainera. W Polsce firma B&R jest obecna na rynku od roku 2000. Główna siedziba firmy została zlokalizowana w Poznaniu. Dodatkowo obsługę klientów realizuje biuro regionalne w Warszawie, Szczecinie oraz firma partnerska w Katowicach.

B&R Polska ściśle współpracuje ze swoimi klientami począwszy od etapu doboru i wyceny optymalnego systemu, poprzez szkolenia techniczne oraz wsparcie aplikacyjne, na obsłudze posprzedażowej kończąc. Do dyspozycji Klientów firmy jest zgrany zespół specjalistów wyszkolonych w macierzystym zakładzie w Austrii. Klientom zapewniane jest pełne wsparcie techniczne oraz szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Oferta firmy B&R obejmuje:

·         wydajne sterowniki programowalne z systemem czasu rzeczywistego,

·         sterowniki zintegrowane z panelami operatorskimi,

·         panele operatorskie,

·         komputery przemysłowe Automation PC i Panel PC,

·         systemy softPLC,

·         sterowanie ruchem (krzywki elektroniczne, softCNC, robotyka),

·         cyfrowe serwonapędy,

·         sieci przemysłowe,

·         systemy rozproszone X20 oraz X67,

·         jedno oprogramowanie narzędziowe dla zadań sterowania, wizualizacji, napędów i komunikacji (programowanie w językach normy IEC 61131-3, a także dodatkowo ANSI C oraz Automation Basic).

BR