Seminarium naukowe z okazji jubileuszu 50-lecia PTETiS


W dniu 11 kwietnia 2011 odbyło się na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ seminarium pt. „Sensors and their Applications”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Metrologii Elektrycznej wspólnie z Oddziałem Zielonogórskim PTETiS w związku z jubileuszem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Podczas seminarium wygłoszono pięć referatów, w tym trzy referaty przedstawili goście z Technische Hochschule Mittelhessen (Giessen, Niemcy) – uczelni partnerskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, pozostałe dwa – pracownicy WEIT.

Podczas seminarium wygłoszone zostały następujące referaty:

HALIOS – a programmable versatile optical sensor Klaus Wüst, Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences (Giessen, Germany)

Inexpensive device for measuring the width of sheet material Michael Kreutzer, Sebastian Philippi, Klaus Rinn, Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences (Giessen, Germany)

Border crossing radiometric monitoring system Emil Michta, Robert Szulim, University of Zielona Góra

Concepts for optical spatial frequency sensors Ubbo Ricklefs, Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences (Giessen, Germany)

Sensor network scheduling for identification of spatially distributed processes Dariusz Uciński, University of Zielona Góra


Fotografie

Fot 1. Rozpoczęcie seminarium prof. Józef Korbicz


Fot 2. Prof. Klaus Wüst z Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences
wygłasza referat "HALIOS a programmable versatile optical sensor"


Fot. 3. Prof. Michael Kreutzer z Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences
wygłasza referat "Inexpensive device for measuring the width of sheet material"


Fot. 4. Prof. Ubbo Ricklefs z Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences
wygłasza referat "Concepts for optical spatial frequency sensors"


Fot. 5. Prof. Dariusz Uciński z Uniwersytetu Zielonogórskiego
wygłasza referat "Sensor network scheduling for identification of spatially distributed processes"


Fot. 6. Pamiątkowe zdjęcie Profesorów z Polski i Niemiec