Spotkanie na temat modernizacji planu studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Z inicjatywy dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prof. Andrzeja Obuchowicza oraz dyrektora Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki prof. Ryszarda Rybskiego, w dniu 16 marca 2016 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm i szkół ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania dyskutowano o kształceniu w obszarze elektroniki i teleinformatyki oraz o wymaganiach jakie stawiają firmy absolwentom tych kierunków. Spotkanie prowadził prof. Ryszard Rybski. W części pierwszej spotkania, z ramienia władz wydziału, prodziekan prof. Marcin Mrugalski, przedstawił strukturę wydziału i krótko scharakteryzował obecne kierunki kształcenia a ofertę dydaktyczną dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja zarysował opiekun tego kierunku doc. Emil Michta.

Następnie przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, przedstawili sytuację na kierunkach związanych z Elektroniką i Teleinformatyką w swoich szkołach. W tej części spotkania głos zabrali: dyrektor ZSEiS w Zielonej Górze Stanisław Rogulski i nauczyciel przedmiotów informatycznych z tej szkoły, z-ca dyrektora Mariusz Kmiećkowiak, nauczyciele przedmiotów teleinformatycznych z ZS im. J.Wyżykowskiego z Głogowa Joanna Jacenik i Sergiusz Wardziński, nauczyciel przedmiotów teleinformatycznych z ZSE Bolesławiec Krzysztof Wolski, nauczyciel przedmiotów mechatronicznych z ZST Zbąszynek Mariusz Graczyk oraz dyrektor ZSTiL w Żaganiu Zbigniew Stebelski. Firmy z regionu były reprezentowane przez: dyrektora Adama Biniszkiewicza i Wojciecha Doganowskiego z firmy ADB Polska Sp. z o.o., Dariusza Tronta z firmy Lumel S.A., dyrektor Marię Szperkowską z firmy Relpol, Agnieszkę Lasotę z firmy Terra Telekom Sp. z o.o., Pawła Wolańskiego z firmy XYZprinting oraz Remigiusza Sawickiego i Jakuba Tomczewskiego z firmy iQor Global Services Poland Sp. z o.o. Spotkanie zakończyła żywa dyskusja, podczas której stwierdzono, że jedną z form podniesienia atrakcyjności uczenia się i studiowania na kierunkach elektronika i teleinformatyka będzie współpraca pomiędzy szkołami, uczelnią i firmami w ramach tzw. klas patronackich w szkołach średnich. Celem klas patronackich byłoby:

  • umożliwienie uczniom pogłębienia zainteresowań dotyczących elektroniki i teleinformatyki,
  • umożliwienie uczniom klasy patronackiej udziału w wykładach otwartych, ćwiczeniach i warsztatach na uczelni (wykorzystanie laboratoriów sponsorowanych przez firmy),
  • umożliwienie uczniom klasy patronackiej udziału w pracach kół naukowych istniejących na wydziale WIEA,
  • rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej WIEA UZ oraz ofert związanych z możliwością odbycia praktyki lub zatrudnienia w firmach.

Wydział WIEA zadeklarował podjęcie działań prowadzących do utworzenia klas patronackich w szkołach ponadgimnazjalnych.

BR BR BR