Lumel Day

 

2 grudnia 2015 r. na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki odbyło się spotkanie z firmą LUMEL S.A. pod nazwą „Lumel Day”, zorganizowane przez władze dziekańskie WIEA oraz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki. W spotkaniu uczestniczyli studenci i pracownicy WIEA oraz Wydziału Mechanicznego, a także zaproszeni goście, w tym m.in. byli wieloletnimi pracownicy firmy Lumel.

Firma Lumel funkcjonuje w Zielonej Górze od 1953 r. Dzisiejszy LUMEL S.A jest członkiem grupy Rishabh-LUMEL-Shanti i czołowym europejskim producentem aparatury pomiarowej i urządzeń automatyki przemysłowej oraz jednym z największych polskich producentów precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Zorganizowanie spotkania „Lumel Day” było zawiązane z owocnie rozwijającą się w ostatnim okresie współpracą UZ z firmą Lumel. W ramach tej współpracy m.in. w marcu br., zostało utworzone na WIEA Studenckie Koło Naukowe Cyfrowej Techniki Pomiarowej, 16 studentów odbyło praktyki wakacyjne w Lumelu, zostały zrealizowane dwie pracy dyplomowe w firmie Lumel.

Przed spotkaniem „Lumel Day” została zorganizowana w budynku WIEA wystawa produktów firmy Lumel. Spotkanie rozpoczął Prodziekan ds. Rozwoju prof. Marcin Mrugalski, który zaznaczył jak ważna jest dla naszego wydziału współpraca z firmami i podkreślił, że firma Lumel jest kolejną, a zarazem największą firmą z regionu lubuskiego, która podejmuje lub zacieśnia współpracę z Wydziałem.

Dalszą część spotkania poprowadziła Pani Izabela Ciesielska – Turomsza - Kierownik Działu Promocji i Marketingu LUMEL S.A.

Zgodnie ze scenariuszem spotkania głos zabrał Dyrektor Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki prof. Ryszard Rybski, który w swoim wystąpieniu naszkicował historię współpracy firmy Lumel i Wydziału. Zwrócił m.in. uwagę, że początki tej współpracy mają długą historię i sięgają początków powstania Wydziału Elektrycznego w 1967 r. Już wówczas utworzono na kierunku Elektrotechnika specjalność Miernictwo elektryczne przede wszystkim z myślą o kształceniu inżynierów na potrzeby firmy. Przez kolejne kilkadziesiąt lat prowadzono, z różną intensywnością, współpracę w zakresie prac badawczo – rozwojowych i dydaktyki. Dzisiaj obaj partnerzy: Lumel – nowoczesna firma o zasięgu globalnym i Wydział - kształcący studentów na atrakcyjnych kierunkach odpowiadających dokładnie profilowi i zapotrzebowaniu firmy, wracają ponownie do ścisłej współpracy.

W następnej kolejności odbyły się cztery prelekcje pracowników firmy Lumel dotyczące działalności firmy. W pierwszej prelekcji pt. „Odkryj Lumel – globalną firmę z ponad 60-letnim doświadczeniem” Prezes Zarządu LUMEL. S.A. Dinesh Musalekar przedstawił profil działalności firmy z uwzględnieniem jej oddziałów, które firma posiada w Zielonej Górze i poza granicami kraju. Prezes nakreślił również kierunki rozwoju firmy – do głównych zadań w tym zakresie należy budowa nowej siedziby dla zakładu elektroniki. Prezes podkreślił, że jednym kierunków rozwoju jest współpraca z UZ w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych. Jako kolejny wystąpił Kierownik Działu R&D – Dariusz Tront, który w referacie pt. „Współczesne technologie elektroniczne i metody projektowania urządzeń automatyki” przedstawił potencjał technologiczny firmy w zakresie produkcji wyrobów elektronicznych, szeroką ofertę aparatury kontrolno – pomiarowej i przykłady aplikacji tej aparatury oraz charakterystykę narzędzi programowych stosowanych w firmie do projektowania wyrobów i zarządzania produkcją.

W następnej prelekcji pt. „Od projektu do wdrożenia – innowacyjne technologie w odlewnictwie ciśnieniowym” Kierownik Działu Technicznego Przygotowania Produkcji LUMEL S.A. – Łukasz Kremens przedstawił metody projektowania form i narzędzi oraz technologie produkcji odlewów wysokociśnieniowych z aluminium.

Ostatnia prelekcja była wygłoszona przez Panią Paulinę Blicharską – Koordynator ds. Zarządzania Personelem LUMEL S.A. W wystąpieniu pt. „Oferta Lumelu dla studentów” została przedstawiona oferta i wymagania firmy w zakresie praktyk studenckich, płatnych staży, prac dyplomowych i zatrudnienia.

W końcowej części spotkania został rozstrzygnięty konkurs wiedzy o Lumelu, który był adresowany do studentów. Konkurs polegał na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na pytania, które zostały zamieszczone na profilu facebookowym firmy Lumel na 7 dni przed spotkaniem. Z pośród zgłoszonych przez studentów odpowiedzi, Prezes firmy Dinesh Musalekar wylosował 5 laureatów - którzy otrzymali upominki firmowe.

BR
Pracownicy firmy Lumel z przedstawicielami Wydziału 
BR
Prezes firmy Lumel oraz Kierownik Działu Promocji wraz z lauretamii konkursu wiedzy o Lumelu  
BR
Prezentacja oferty Lumelu dla studentów