Zmiana nazwy Instytutu

W związku z restrukturyzacją Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (od 1 września 2015 roku – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki) z dniem 1 września 2015 roku dotychczasowy Instytut Metrologii Elektrycznej zmienił nazwę na Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Równocześnie zmianie uległ skład osobowy i struktura dotychczasowego Instytutu Metrologii Elektrycznej. Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w życie na mocy Uchwały nr 474 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku.

Zmianie uległ adres WWW Instytutu. Obecnie strona WWW Instytutu znajduje się pod adresem http://www.imei.uz.zgora.pl. Poprzedni adres WWW Instytutu (http://www.ime.uz.zgora.pl) również będzie aktywny przez pewien okres czasu ale będzie wskazywał na nową stronę Instytutu. Zmienione zostały również adresy poczty elektronicznej pracowników. Wszyscy pracownicy obecnie będą się posługiwali adresami z zakresu @imei.uz.zgora.pl. Poprzednie adresy, czyli @ime.uz.zgora.pl oraz @iie.uz.zgora.pl również zachowują ważność, poczta wysyłana na te adresy będzie automatycznie przekierowana na adresy @imei.uz.zgora.pl. Zaleca się jednak posługiwanie się nowymi adresami poczty elektronicznej przez pracowników IMEI, ponieważ adresy IME oraz IIiE będą obsługiwane tylko przez ograniczony okres czasu.