Zajęcia dydaktyczne dla studentów WIEA prowadzone w ramach umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP Frankfurt nad Odrą

W dniu 22 lutego 2016 r. w Sali Senatu UZ podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Instytutem Naukowo - Badawczym IHP GmbH (Innovations for High Performance) z Frankfurtu nad Odrą. Deklaracja współpracy obejmuje zarówno prowadzenie wspólnych badań naukowych jak i zajęć dydaktycznych w obszarze bezprzewodowych sieci sensorowych i Internetu rzeczy. Zadania badawcze i dydaktyczne są realizowane na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI).

W maju br. dwoje pracowników naukowych Instytutu IHP dr inż. Anna Sojka-Piotrowska i dr inż. Krzysztof Piotrowski rozpoczęło zajęcia wykładowe i laboratoryjne ze studentami trzeciego roku z kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Podczas zajęć laboratoryjnych wykorzystywana jest baza sprzętowa i programowa opracowana w IHP. W bieżącym roku akademickim zrealizowane zostaną w kolejnych czterech tygodniach 4 dwugodzinne wykłady i 4 dwugodzinne zajęcia laboratoryjne. Tematyka zajęć wykładowych obejmuje platformę sprzętową i programową bezprzewodowych sieci sensorowych IHPNode i IHPOS. Tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje programowanie niskopoziomowe nowej platform sprzętowej IHPNode IHPOS, implementację protokołów sieciowych dla IHPNode i IHPOS oraz wykorzystanie warstwy middleware tinyDSM do stworzenia aplikacji bazując na IHPNode i IHPOS. Ze strony Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki opiekunem części dydaktycznej jest dr inż. Piotr Powroźnik. Zajęcia odbywają się w Laboratorium Technologii Internetowych IMEI.

Należy również dodać, że w ramach podpisanej umowy studenci WIEA mają możliwość realizacji prac inżynierskich i magisterskich pod wspólną opieką pracowników naukowych UZ i IHP oraz mogą w IHP odbywać swoje praktyki zawodowe.

BR BR BR