Współpraca Instytutu z instytucjami przemysłowymi


Od wielu lat Instytut współpracuje z instytucjami przemysłowymi. Są to zarówno lokalne przedsiębiorstwa jak i duże firmy krajowe. Nasze doświadczenie dokumentuje szereg wykonanych i wdrożonych projektów - szczegóły.
Dysponujemy dużym doświadczeniem w zakresie:
  • konstruowania nowoczesnych przyrządów pomiarowych

  • konstruowania systemów mikroprocesorowych opartych na procesorach jednoukładowych i sygnałowych

  • projektowania oprogramowania dla systemów mikroprocesorowych

  • projektowania systemów umożliwiających kontrolowanie urządzeń za pomocą złożonych instalacji opartych na sterownikach PLC

  • projektowania systemów umożliwiających kontrolowanie urządzeń w sposób zdalny za pomocą sterowników wykorzystujących połączenie z siecią Internet

  • projektowania struktur sieci lokalnych i globalnych wykorzystujących połączenia oparte na światłowodach, łączach radiowych i innych technologiach

  • projektowania złożonych systemów informatycznych wykorzystujących bazy danych i hurtownie danych

  • projektowania systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, umożliwiających wykorzystanie archiwalnych danych pomiarowych do budowy systemów doradczych wspomagających prowadzenie złożonych procesów przemysłowych

Posiadamy wiele zaawansowanych, unikalnych urządzeń pomiarowych. Umożliwiają one wykonanie wielu pomiarów, które są trudne i kosztowne do wykonania - szczegóły

We współpracy z instytucjami przemysłowymi i badawczymi w instytucie realizowane są studenckie prace dyplomowe. Studenci realizując prace dyplomowe zyskuja unikalną możliwość konsultacji z pracownikami przedsiębiorstw i pracy z wyspecjalizowanymi urządzeniami i przyrządami - szczegóły