Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 036 01
ZigBee - Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących

Celem projektu było opracowanie nowej jakościowo platformy, zawierającej rodzinę węzłów (pomiarowo–sterujących), przeznaczonej do projektowania i budowy inteligentnych rozproszonych systemów pomiarowo–sterujących z transmisją przewodową lub bezprzewodową.

Powszechność znanych rozwiązań rozproszonych przewodowych systemów pomiarowo-sterujących spowodowała, że w zrealizowanej pracy badawczej opracowując platformę dla bezprzewodowych systemów pomiarowo-sterujących (BSPS) zaproponowano rozwiązanie umożliwiające budowanie systemu, w którym dominującym będzie nośnik bezprzewodowy, a połączenia pomiędzy wybranymi węzłami systemu będą mogły być także realizowane w sposób przewodowy. W rozwiązaniu tym przyjęto, że wszystkie węzły systemu hetero-medialnego realizują funkcje warstwy sieciowej i warstwy aplikacji standardu ZigBee, co zmniejsza złożoność układów pośredniczących do poziomu warstwy drugiej.


Projekt badawczy rozwojowy nr R 01 036 01
Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących