Studenckie koła naukowe


Pracownicy Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki zaangażowani są w prace następujących kół naukowych:

Koło Naukowe „Object Oriented UZ”
Koło Naukowe Project „wUZtruck”
Koło Naukowe fantASIC
Koło Naukowe UZ.NET
Koło Naukowe Cyfrowej Techniki Pomiarowej