Ważniejsze wydarzenia w InstytucieHabilitacje dr inż. Sergiusza Sienkowskiego i dr inż. Janusza Kaczmarka:

Mamy przyjemność poinformować, że dr inż. Sergiusz Sienkowski i dr inż Janusz Kaczmarek uzyskali tytuły doktora habilitowanego. Gratulujemy. Wiecej informacji..


Prof. Wiesław Miczulski członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN:

Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ został wybrany na członka Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Pol­skiej Akademii Nauk na lata 2020 – 2023. Wiecej informacji..


Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej i IHP:

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) zorganizował 27 maja 2019 r. kolejne seminarium naukowo-techniczne, realizowane w ramach działalności statutowej PTETIS, służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu elektrotechniki. Współorganizatorami seminarium byli Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI) oraz Instytut Badawczy IHP - Innovations for High Performance Microelectronics (IHP) z Frankfurtu nad Odrą Wiecej informacji..


Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej i firmy Relpol SA:

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) zorganizował 27 listopada 2018 r. kolejne seminarium naukowo-techniczne, realizowane w ramach działalności statutowej PTETIS, służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu elektrotechniki. Współorganizatorami seminarium pt.: "Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w sieciach średnich napięć - nowoczesne rozwiązania i innowacje" była firma RELPOL S. A. oddział Polon w Zielonej Górze oraz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI). Wiecej informacji..


UZ na „Dniu Otwartych Drzwi” (Tag der offenen Tür) w IHP we Frankfurcie nad Odrą:

W dniu 8 września 2018 r wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (WIEA) już po raz trzeci reprezentował Uniwersytet Zielonogórski podczas "Tag der offenen Tür" w IHP (Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik) we Frankfurcie nad Odrą. Wiecej informacji..


Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej:

12 grudnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowo-techniczne pt. Pomiary Mocy i Jakości Energii Elektrycznej, zorganizowane przez Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Było to kolejne seminarium, realizowane w ramach działalności statutowej PTETIS, służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu elektrotechniki. Tym razem współorganizatorem seminarium była firma TESPOL sp. z o. o. i Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Wiecej informacji..


Udział UZ w Dniu Otwartych Drzwi IHP we Frankfurcie nad Odrą:

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki już po raz drugi reprezentował Uniwersytet Zielonogórski podczas Dnia Otwartych Drzwi IHP (Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik) we Frankfurcie nad Odrą w dniu 9 września 2017 r. Wiecej informacji..


Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej:

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), organizuje kilka razy w roku, w ramach swojej działalności statutowej, seminaria naukowo-techniczne poświęcone upowszechnianiu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki. Kolejne z tego cyklu seminarium, zorganizowane przez PTETiS, Oddział w Zielonej Górze, przy współudziale Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki, odbyło się 2 grudnia 2016 r. Wiecej informacji..


Udział UZ w dniu otwartych drzwi IHP we Frankfurcie nad Odrą:

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki reprezentował Uniwersytet Zielonogórski podczas dnia otwartych drzwi IHP (Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik) we Frankfurcie nad Odrą w dniu 10 września 2016 r. Zaproszenie do udziału w dniu otwartych drzwi jest m.in. konsekwencją bardzo dobrze rozwijających się kontaktów w ramach podpisanej w lutym br. umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP. Wiecej informacji..


Zajęcia dydaktyczne dla studentów WIEA prowadzone w ramach umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP Frankfurt nad Odrą:

W maju br. dwoje pracowników naukowych Instytutu IHP dr inż. Anna Sojka-Piotrowska i dr inż. Krzysztof Piotrowski rozpoczęło zajęcia wykładowe i laboratoryjne ze studentami trzeciego roku z kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Podczas zajęć laboratoryjnych wykorzystywana jest baza sprzętowa i programowa opracowana w IHP. Wiecej informacji..


Spotkanie na temat modernizacji planu studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

Z inicjatywy dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prof. Andrzeja Obuchowicza oraz dyrektora Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki prof. Ryszarda Rybskiego, w dniu 16 marca 2016 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm i szkół ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania dyskutowano o kształceniu w obszarze elektroniki i teleinformatyki. Wiecej informacji..


Umowa o współpracy z IHP:

22 lutego 2016r. w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelek­tronik z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. Umowę pod­pisali: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego — prof. Tadeusz Kuczyński oraz Profesor Bernd Tillack – dyrektor naukowy IHP. Wiecej informacji..


Prof. Wiesław Miczulski członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN:

Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ został wybrany na członka Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Pol­skiej Akademii Nauk na lata 2016 – 2019. Wiecej informacji..


Lumel Day:

2 grudnia 2015 r. na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki odbyło się spotkanie z firmą LUMEL S.A. pod nazwą „Lumel Day”, zorganizowane przez władze dziekańskie WIEA oraz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Wiecej informacji..


Zmiana nazwy Instytutu:

1 września 2015 r. w związku z restrukturyzacją Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji dotychczasowy Instytut Metrologii Elektrycznej zmienił nazwę na Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Wiecej informacji..


Prof. Ryszard Rybski uhonorowany medalem Hugo-von-Ritgena:

13 listopada 2014 r. w Technische Hochschule Mittelhessen w Giessen odbyła się uroczystość wręczenia medalu Hugo-von-Ritgena dla profesora Ryszarda Rybskiego. Wiecej informacji..

Habilitacja dr inż. Radosława Kłosińskiego:
14 listopada 2012 roku na wydziale Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się kolokwium habilitacyjne pracownika Instytutu Metrologii Elektrycznej dr. inż. Radosława Kłosińskiego. Podstawą przewodu była rozprawa habilitacyjna pt. Zastosowanie operatorów cykloparametrycznych do reprezentacji układów okresowo zmiennych. Wiecej informacji..

Seminarium naukowe z okazji jubileuszu 50-lecia PTETiS:
W dniu 11 kwietnia 2011 odbyło się na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ seminarium pt. „Sensors and their Applications”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Metrologii Elektrycznej wspólnie z Oddziałem Zielonogórskim PTETiS w związku z jubileuszem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Wiecej informacji..

Dzień firmy B&R:
W dniu 21 października 2010 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy B&R. Celem spotkania było podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim a firmą B&R, przekazanie przez firmę makiet dydaktycznych na potrzeby prac dyplomowych i zajęć realizowanych przez Instytut Metrologii Elektrycznej, prezentację produktów firmy B&R. Wiecej informacji..