Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) zorganizował 27 maja 2019 r. kolejne seminarium naukowo-techniczne, realizowane w ramach działalności statutowej PTETIS, służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu elektrotechniki. Współorganizatorami seminarium byli Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI) oraz Instytut Badawczy IHP - Innovations for High Performance Microelectronics (IHP) z Frankfurtu nad Odrą
Celem seminarium było przedstawienie wyników z realizacji projektu "Eine Plattform für SmartGrid Untersuchung und Testen von Energie Management und Balancieren Algorithmen /Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania energią" (numer 85024423). Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020, OP IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji”, Cel 6 Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.
Tematyka seminarium obejmowała prezentację efektów prac nad rozwojem technologii związanej z systemami i algorytmami zarządzania energią w inteligentnych sieciach energetycznych (Smart Grid). Seminarium prowadzili dr inż. Piotr Powroźnik z IMEI oraz dr inż. Krzysztof Piotrowski z IHP. W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.