Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) zorganizował 27 listopada 2018 r. kolejne seminarium naukowo-techniczne, realizowane w ramach działalności statutowej PTETIS, służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu elektrotechniki. Współorganizatorami seminarium pt.: "Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w sieciach średnich napięć - nowoczesne rozwiązania i innowacje" była firma RELPOL S. A. oddział Polon w Zielonej Górze oraz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI).

Celem seminarium była prezentacja nowoczesnych rozwiązań i innowacji w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej sieci średnich napięć na przykładzie sterownika polowego CZIP-PRO. Program seminarium obejmował prezentację następujących zagadnień:

  • Wprowadzenie do CZIP–PRO, funkcje zabezpieczeniowe, zastosowania w sieci SN
  • Skuteczna detekcja zwarć doziemnych wysokooporowych w sieci średniego napięcia
  • Selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe w polu transformatora potrzeb własnych
  • Logiki programowalne
  • System zdalnego monitorowania aparatury EAZ w rozdzielniach SN
  • Prezentacja sterownika polowego CZIP-PRO

Referaty obejmujące ww. tematykę zostały przedstawione przez dr. inż. Beatę Ziębę i mgr. inż. Władysława Sieluka, reprezentujących firmę RELPOL S. A. oraz dr. inż. Roberta Szulima z IMEI. Referatom towarzyszyła ekspozycja najnowszego produktu firmy RELPOL S. A. oddział Polon w Zielonej Górze - sterownika polowego CZIP-PRO. W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Seminarium PTETIS 2018 Seminarium PTETIS 2018 Seminarium PTETIS 2018