Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

12 grudnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowo-techniczne pt. Pomiary Mocy i Jakości Energii Elektrycznej, zorganizowane przez Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Było to kolejne seminarium, realizowane w ramach działalności statutowej PTETIS, służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu elektrotechniki. Tym razem współorganizatorem seminarium była firma TESPOL sp. z o. o. i Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki.

Celem seminarium była prezentacja najnowszych metod pomiarowych stosowanych aktualnie w pomiarach mocy i jakości energii elektrycznej oraz prezentacja aparatury pomiarowej firm: Tektronix, Keithley oraz Dewetron.

Podczas seminarium pracownicy firmy TESPOL Adrian Drzazga oraz Piotr Kosydor przedstawili ogólną charakterystykę najnowszej aparatury pomiarowej firmy Tektronix i Keithley, a w następnej kolejności przedstawiono dwa referaty poświęcone tematyce pomiarów mocy i jakości energii elektrycznej. Pierwszy referat pt.: „Wybrane zagadnienia analizy mocy i jakości energii” dotyczył teoretycznych aspektów przetwarzania sygnałów i ich sprzętowej realizacji w analizatorach jakości energii elektrycznej. Drugi referat pt.: „Analiza mocy i jakości energii z wykorzystaniem systemów synchronicznej rejestracji danych firmy Dewetron oraz oscyloskopu cyfrowego marki Tektronix serii MSO5” połączony był z praktyczną realizacją pomiarów na układach modelowych. Referatom towarzyszyła ekspozycja aparatury pomiarowej. W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci WIEA.

Seminarium PTETIS 2017 Seminarium PTETIS 2017 Seminarium PTETIS 2017