Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), organizuje kilka razy w roku, w ramach swojej działalności statutowej, seminaria naukowo-techniczne poświęcone upowszechnianiu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki. Kolejne z tego cyklu seminarium, zorganizowane przez PTETiS, Oddział w Zielonej Górze, przy współudziale Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki, odbyło się 2 grudnia 2016 r. Tematyka seminarium poświęcona była tym razem najnowszym rozwiązaniom z obszaru techniki pomiarowej dotyczącym monitorowania parametrów jakości energii elektrycznej w rozproszonych systemach elektroenergetycznych oraz projektowaniu urządzeń elektronicznych pod kątem ich kompatybilności elektromagnetycznej. Przedstawiono dwa referaty. Pierwszy referat pt.: "Challenges of Power Analysis of Multiphase Electrical Engines and an outlook of Power Quality monitoring" przedstawił Andreas Neuhold z austriackiej firmy Dewetron, specjalizującej się m.in. w nowoczesnych rozwiązaniach systemów pomiarowych dla sektora energetycznego. Drugi z referatów pt.: "Wykorzystanie aparatury pomiarowej Tektronix w projektowaniu urządzeń elektronicznych w obszarze Internetu Rzeczy (IoT)" wygłosił Robert Ambrosewicz z wrocławskiej firmy TESPOL, która jest oficjalnym dostawcą na rynek polski nowoczesnej aparatury pomiarowej wielu renomowanych producentów z całego świata, i która od wielu lat współpracuje z WIEA. Obydwu referatom towarzyszyła ekspozycja aparatury pomiarowej, której umiejętnie dobrane przykłady zastosowania były dobrą ilustracją prezentowanych zagadnień. W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci WIEA.

Seminarium PTETIS 2016 Seminarium PTETIS 2016 Seminarium PTETIS 2016 Seminarium PTETIS 2016