Mierniki parametrów sieci


Miernik parametrów sieci MPS7 umożliwia pomiary i wskazania parametrów sieci energetycznej 3-fazowej lub 1-fazowej. Przyrząd wyświetla wyniki 12 wielkości, co pozwala zastąpić dotychczas stosowane przyrządy tablicowe: woltomierze, amperomierze, watomierze, waromierze, częstościomierze, fazomierze i inne.
Więcej informacji
Miernik parametrow sieci MPS7
Analizator Jakości Energii AJE1 jest przyrządem do pomiaru i analizy parametrów sieci energetycznej 3-fazowej, 4-przewodowe j zgodnie z normą EN50160. Przyrząd, oprócz pomiarów podstawowych parametrów sieci dokonuje analizy harmonicznych napięć i prądów oraz rejestruje zdarzenia w sieciach elektroenergetycznych.
Więcej informacji
Analizator Jakosci Energii AJE1
Miernik parametrów sieci MPS umożliwia pomiary i wskazania parametrów sieci energetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej. Przyrząd wyznacza podstawowe parametry sieci takie jak napięcia, prądy i moce oraz parametry rzadziej mierzone takie jak amplitudy, współczynniki szczytu i kształtu napięcia i prądu.
Więcej informacji
Miernik parametrow sieci MPS