Brama Internetowa NB10


Brama internetowa NB10 jest modułem integrującym inteligentne węzły sieci przemysłowych z siecią Internet. Posiada funkcjonalność sterownika PLC. Sterownik może być wyposażony w wiele wejść i wyjść zarówno analogowych i binarnych. Zastosowany wewnątrz bramy Micro Web Server pozwala na tworzenie wielu aplikacji internetowych z możliwością publikacji wyników pomiaru na stronach WWW. Dzięki temu istnieje możliwość zbudowania systemu informatycznego, który umożliwia kontrolowanie danego urządzenia za pomocą sieci Internet i standardowej przeglądarki WWW. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcji bramy o wysyłanie i odbierania poczty elektronicznej lub inne rodzaje operacji. Brama wykorzystuje rozwiązanie Tini firmy Dallas.
Więcej informacji
Brama Internetowa NB10