EPN 97

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


W dniach od 5.06 do 7.06.1997 odbyła się w Ośrodeku Wypoczynkowym "Sława" w Lubiatowie odbyła się III konferencja "Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych". Organizatorem konferencji był Instytut Metrologii Elektrycznej i Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Zielonogórskiej oraz Komitet Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN.
Wstępnie zgłoszono 36 referatów z Polski, Niemiec i Ukrainy. Na podstawie recenzji pełnych tekstów nadesłanych prac Komitet Naukowy w dniu 28.03.97r. ostatecznie zakwalifikował 32 referaty do wygłoszenia na konferencji i publikacji w materiałach konferencyjnych w następujących sekcjach:
  • Zagadnienia teoretyczne w obwodach elektrycznych o przebiegach odkształconych
  • Pomiary w obwodach elektrycznych o sygnale odkształconym
  • Sterowanie współczynnikiem mocy.