EPN 2004

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Zaprezentowane referaty


W dniach 22 – 24 czerwca 2004r. w Lubiatowie (k. Sławy) odbyła się VII Szkoła – Konferencja „Elektrotechnika – Prądy Niesinusoidalne”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Metrologii Elektrycznej i Instytut Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem szkoły było przedstawienie przez wybitnych krajowych i zagranicznych specjalistów, zapraszanych przez Komitet Naukowy, aktualnego stanu wiedzy oraz zagadnień wiodących i perspektywistycznych w poszczególnych obszarach tematycznych konferencji. Wygłaszane referaty były adresowane do osób rozpoczynających pracę naukową, głównie studentów ostatniego roku studiów i studiów doktoranckich. W ramach tegorocznej szkoły zostało zaprezentowane pięć referatów.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problemami związanymi z występowaniem sygnałów odkształconych w sieciach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących jakości energii i kompatybilności elektromagnetycznej.

Po raz pierwszy czynny udział w konferencji brali studenci.