EPN 2000

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


W dniach 26 – 28 czerwca 2000r. w Lubiatowie (k. Sławy) odbyła się V Szkoła – Konferencja „Elektrotechnika – Prądy Niesinusoidalne”. Gospodarzem i współorganizatorem konferencji był Instytut Metrologii Elektrycznej Politechniki Zielonogórskiej. Do współorganizatorów należał również Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitet Elektrotechniki PAN, IES/PELS IEEE Poland Section, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Zielonogórskiej.

W konferencji wzięło udział 52 uczestników, w tym 15 profesorów i doktorów habilitowanych, z krajowych ośrodków akademickich i jednostek badawczych, przemysłu oraz z ośrodków akademickich w Niemczech, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Ukrainie.

Obradom konferencji towarzyszyła wystawa aparatury i sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz oprogramowania komputerowego wdrożonego do produkcji przez Instytut Metrologii Elektrycznej Politechniki Zielonogórskiej w ramach projektów celowych przy udziale Ośrodka Badawczo – Rozwojowego „Metrol” w Zielonej Górze. Eksponowane były również podstawowe przyrządy firmy „Lumel” z Zielonej Góry.