XIII Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki


W dniach 24 i 25 września 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim, odbyło się XIII Seminarium Dydaktyczne Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Celem seminarium jest prezentacja oraz dyskusja zagadnień dotyczących stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju Instytutu w obszarze dydaktyki, działalności naukowo-badawczej i działalności organizacyjnej.

W obszarze działalności dydaktycznej omówiono i przedyskutowano stan aktualny i kierunki rozwoju wybranych laboratoriów dydaktycznych wyposażonych w sprzęt komputerowy, uwzględniając zapotrzebowanie na wydajność sprzętu w poszczególnych laboratoriach oraz równomierne obciążenie sal zajęciami dydaktycznymi. Realizując, przyjętą podczas ubiegłorocznego seminarium dydaktycznego, koncepcję utworzenia laboratorium Internetu Rzeczy (IoT), doc. Emil Michta zaproponował kierunki rozwoju tego laboratorium oraz przedstawił rolę i miejsca problematyki IoT w obszarze działalności dydaktycznej instytutu.

W zakresie zagadnień dydaktycznych Prodziekan ds. Rozwoju – dr inż. Michał Doligalski omówił również realizowane przez WIEA programy edukacyjne: Program podnoszenia kompetencji studentów kierunku Informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Modernizacja kształcenia zawodowego w wybranych powiatach woj. Lubuskiego, a dr inż. Andrzej Popławski przedstawił cel, zakres oraz sprawy organizacyjne dotyczące programu Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

W obszarze działalności naukowo-badawczej Dyrektor Instytutu – prof. Ryszard Rybski przedstawił kierunki i formy prowadzenia działalności naukowej pracowników instytutu, podsumował zorganizowaną przez instytut konferencję naukową „Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle – SP’2018” oraz naświetlił formy współpracy z ośrodkami krajowymi, zagranicznymi i z przemysłem.

Kolejne, omawiane przez prof. Ryszarda Rybskiego, zagadnienia związane z działalnością naukowo – badawczą dotyczyły realizowanych i będących w przygotowaniu projektów badawczych oraz stanu osiągnięć publikacyjnych pracowników instytutu na tle nowych zasad „Ewaluacji jakości działalności naukowej”.

W zakresie działalności organizacyjnej przedyskutowano sprawy bieżące dotyczące rozpoczynającego się roku akademickiego.

Tradycyjnie podczas seminarium odbyło się spotkanie koleżeńskie przy ognisku.

Leszek Furmankiewicz

image

Fot 1. Uczestnicy konferencji na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Lubiatowie