XI Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki


W dniach 26 i 27 września 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim, odbyła się XI Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja zagadnień dotyczących stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki w obszarze dydaktyki oraz działalności naukowo-badawczej.

image

Fot 1. Uczestnicy konferencji na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Lubiatowie

Tegoroczna konferencja była pierwszą po restrukturyzacji wydziału, która się odbyła 1 września 2015 r, a poległa na połączeniu Instytutu Metrologii Elektrycznej z Instytutem Informatyki i Elektroniki w Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki. Z tego względu konferencja miała również charakter integracyjny w obszarach działalności zawodowej oraz była równocześnie spotkaniem integracyjnym pracowników instytutu. W obszarze dydaktyki omówiono stan aktualny i perspektywy rozwoju specjalności prowadzonych przez instytut, przedstawiono efekty prac dotyczących modernizacji bazy sprzętowej wybranych laboratoriów oraz nakreślono kierunki modernizacji i rozwoju laboratoriów dydaktycznych. W obszarze działalności naukowo-badawczej przedstawiono kierunki i formy prowadzenia działalności naukowej pracowników instytutu, omówiono konferencje naukowe zorganizowane przez instytut w 2015 i 2016 r., przedstawiono krajowych i zagranicznych partnerów instytut oraz omówiono zakres współpracy z tymi partnerami. Więcej czasu poświęcono na zagadnienia realizacji prac zleconych na UZ i realizacji prac badawczych w Parku Naukowo-Technologicznym oraz omówienie form współpracy wydziału z partnerami z przemysłu. Tematykę realizacji praz zleconych i badawczych przedstawił Pełnomocnik Dziekana do współpracy z przemysłem – dr inż. Michał Doligalski, natomiast tematykę współpracy wydziału z przemysłem przedstawił Prodziekan ds. Rozwoju – dr inż. Tomasz Gratkowski. Podczas konferencji odbyło się również spotkanie koleżeńskie przy ognisku, do którego gitarowe tło muzyczne zapewnił dr inż. Sergiusz Sienkowski.

Leszek Furmankiewicz

image

Fot 2. Dyrektor Instytutu prof. Ryszard Rybski rozpoczyna konferencję.

image

Fot 3. Podczas przerwy w obradach

image

Fot 4. Podczas kolacji przy ognisku