X Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii Elektrycznej


W dniach 24 i 25 września 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim, odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii Elektrycznej.
Z okazji Jubileuszu tegoroczną konferencję rozpoczęto od zaprezentowania historii Konferencji Dydaktycznych Instytutu Metrologii Elektrycznej, która została zapoczątkowana w 1999 roku. Podczas obrad przeprowadzono dyskusje nad stanem aktualnym i modelem docelowym laboratoriów dydaktycznych prowadzonych na kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz przedyskutowano kierunki rozwoju wybranych laboratoriów na specjalnościach prowadzonych w instytucie. Omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące rozpoczynającego się roku akademickiego. Podczas konferencji uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika instytutu i kolegę, dr. inż. Włodzimierza Kujanka. Odbyło się również spotkanie koleżeńskie przy ognisku.
Fot 1. Pracownicy Instytutu Metrologii Elektrycznej na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego UZ w Lubiatowie


Fot 2. Uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę dr. inż. Włodzimierza Kujanka


Fot.3 Pracownicy Instytutu Metrologii Elektrycznej w sali konferencyjnej


Fot.4 Dr hab. inż. Zbigniew Kłos podczas prezentacji stanowisk laboratoryjnych do przedmiotu Technika eksperymentu


Fot.5 Dr inż. Leszek Furmankiewicz podczas prezentacji elementów stanowiska dydaktycznego z programowalnym sterownikiem Automatyki (PAC) firmy B&R .