IX Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii Elektrycznej


W dniach 27 i 28 września 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim, odbyła się IX Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii Elektrycznej. Celem konferencji, organizowanej corocznie, jest prezentacja oraz dyskusja zagadnień dotyczących stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju Instytutu Metrologii Elektrycznej w obszarze dydaktyki oraz działalności naukowo-badawczej. Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowano pakiet nowych ustaw reformujących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji. Po prezentacjach przeprowadzono dyskusję na temat przewidywanych zmian w planach i programach studiów związanych z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji. Omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące rozpoczynającego się roku akademickiego. Podczas konferencji uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika Instytutu i kolegę, dr. inż. Eugeniusza Rożnowskiego. Odbyło się również spotkanie koleżeńskie przy ognisku W czasie wolnym dużym powodzeniem cieszyły się spacery po lesie i zbieranie grzybów.
Fot 1. Jezioro Sławskie


Fot 2. Uczestnicy konferencji na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Lubiatowie


Fot.3 Dyrektor Instytutu prof. Ryszard Rybski rozpoczyna konferencję


Fot.4 Uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę dr. inż. Eugeniusza Rożnowskiego


Fot.5 Dr Sergiusz Sienkowski muzyką umila czas podczas kolacji


Fot.6 Doc. Emil Michta dzieli zasoby podczas kolacji grillowej