VIII Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii Elektrycznej


W dniach 27 i 28 września 2010 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim, odbyła się VIII Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii Elektrycznej. Podczas tegorocznej konferencji przeprowadzono dyskusje nad wybranymi aspektami jakości realizowanych prac dyplomowych, systemem oceny prac dyplomowych i innych prac studenckich takich jak projekty i sprawozdania. Przeprowadzona została również dyskusja nad stanem aktualnym i modelem docelowym nowych laboratoriów dydaktycznych uruchomionych po raz pierwszy w roku akademickim 2009/2010 na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika telekomunikacja, Automatyka i robotyka oraz Inżynieria biomedyczna, dokonano również oceny tych laboratoriów po pierwszym roku funkcjonowania. Omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące rozpoczynającego się roku akademickiego. Podczas konferencji odbyło się posiedzenie Rady Instytutu oraz spotkanie koleżeńskie przy ognisku.
Fot 1. Uczestnicy Konferencji


fot 2. Prof. Jan Jagielski wygłasza referat otwierający konferencję


Fot.3 Dr Marek Florczyk przedstawia wybrane punkty z regulaminu studiów


Fot.4 Dr Mariusz Krajewski przedstawia program laboratorium z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna


Fot.5 Kolacja przy ognisku


Fot.6 Dr Janusz Mróz muzyką umila czas podczas kolacji