VII Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii Elektrycznej


W dniach 28 i 29 września 2009 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Master w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim, odbyła się VII Konferencja Dydaktyczna Instytutu Metrologii Elektrycznej. Podczas tegorocznej konferencji przeprowadzono dyskusje nad wybranymi aspektami jakości realizowanych prac dyplomowych, wybranymi paragrafami nowego regulaminu studiów, stanem aktualnym i modelem docelowym nowych laboratoriów dydaktycznych uruchamianych po raz pierwszy w roku akademickim 2009/2010 na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika telekomunikacja, Automatyka i robotyka oraz Inżynieria biomedyczna. Omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące rozpoczynającego się roku akademickiego. Podczas konferencji odbyło się posiedzenie Rady Instytutu oraz spotkanie koleżeńskie przy ognisku.
Fot 1. Jezioro Sławskie – przystań żeglarska


fot 2. Prof. Jan Jagielski wygłasza referat otwierający konferencję


Fot.3 Dr inż. Emil Michta prezentuje program laboratorium sieci szerokopasmowe


Fot.4 Dr inż. Robert Szulim prezentuje program przedmiotu systemy czasu rzeczywistego


Fot.5 Uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchują referatów


Fot.6 Dyskusja podczas obrad


Fot.7 Pamiątkowe zdjęcie na pomoście żeglarskim


Fot. 8 Pamiątkowe zdjęcie na tle jezioraFot.9 Wspólne śpiewy podczas kolacji