Projekty finansowane przez NCBiR, MNiSzW i UE

Projekty badawcze


 • SmartRiver: Intelligentes Odergebiet / SmartRiver: Inteligentne Nadodrze Więcej
  INTERREG VA
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, 2019-2022.

 • A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges 17RPT04 VersICaL Więcej
  The European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, 2018-2021.

 • Eine Plattform für SmartGrid Untersuchung und Testen von Energie Management und Balancieren Algorithmen/Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania energia - INTERREG VA Więcej
  INTERREG VA
  Kierownik: dr inż. Piotr Powroźnik, 2018-2019.

 • Development of the polyphase ac voltage source for digital impedance bridges. Więcej
  EMRP Researcher Excellence Grant SIB53-REG2.
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, 2013-2016.

 • System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych (projekt badawczy rozwojowy). Więcej
  Nr R01 0024 10.
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, 2010-2012.

 • Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości (projekt badawczy rozwojowy). Więcej
  Nr R01 033 03.
  Kierownik: dr inż. Janusz Piotr Kaczmarek, 2007-2009.

 • Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących (projekt badawczy rozwojowy). Więcej
  Nr R01 036 01.
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ, 2006-2008

 • Analiza możliwości korekcji błędów pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych w układzie porównania prądów. (PROMOTORSKI)
  Nr 8 T10C 003 17.
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, 1999-2000.

 • Zasady projektowania rozproszonych systemów pomiarowych i ich komponentów.
  Nr 8 T10C 024 14.
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, 1998-2000.

 • Programowalny multiprzetwornik wybranych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
  Nr 8 T10C 001 08.
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, 1995-1996.

Projekty celowe (zakończone wdrożeniem)


 • Uniwersalne liczniki energii elektrycznej.
  APATOR Spółka Akcyjna w Toruniu, (2002-2003)
  Nr 6 T10 059 2001 C/5490

 • Kalibrator mocy INMEL 8033.
  P.W. INMEL, 2001-2002
  Nr 8 T10 C 062 2000 C/5085

 • System pomiarowo sterujący zdalnie monitorowany z wykorzystaniem technologii internetowych.
  OBR ME, 2001-2002
  Nr 6 T11 047 2001 C/5505

 • Mosty do standartowych sieci przemysłowych.
  OBR ME, 1999-2001
  Nr 8 T11 C 024 98 C/4209

 • Rodzina mierników i analizatorów parametrów jakości energii elektrycznej.
  OBR ME, 1997
  Nr 8 T10 A 063 97 C/3481

 • Uniwersalny kalibrator przenośny SQ-8000.
  P.W. INMEL, 1996-98
  Nr 8 T10 C 006 96 C/2957

 • Rodzina wirtualnych przetworników pomiarowych serii P7V.
  OBR ME, 1996
  Nr 8 T10 C 005 96 C/2897

 • Zintegrowany system monitorowania przejścia granicznego.
  PPH-POLON-ZELMECH
  Nr 8 T11 C 004 95 C/2501

 • Nowa generacja wielofunkcyjnych cyfrowych mierników tablicowych.
  OBR ME, 1995
  Nr 8 8 735 94C/1867

 • System kontroli radiometrycznej.
  PPH -POLON-ZELMECH, 1994
  Nr 8 8 732 94C/1782

 • Rodzina kalibratorów napięć, prądów i rezystancji.
  P.W. INMEL, 1993-95
  Nr 8 8 712 93C/1206

 • Nowa generacja przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych, temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej powietrza przeznaczonych do współpracy z komputerowymi systemami pomiarowymi.
  OBR ME, 1993-94
  Nr 8 8 707 93C/1123