Konferencja Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i Przemyśle - SP


CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest dokonanie przeglądu prac wykonywanych w ramach projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub współfinansowanych przez Komitet Badan Naukowych oraz prac finansowanych m.in. w ramach badan własnych realizowanych w ośrodkach akademickich i jednostkach badawczych, a dotyczących inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (koncepcje, konstrukcje, badania), komputerowych systemów pomiarowych w energetyce oraz analizy metrologicznej komputerowych systemów pomiarowych.

ORGANIZATOR:
Gospodarzem i współorganizatorem konferencji jest Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

TERMIN:
Konferencja jest organizowana co dwa lata.