International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation


CEL KONFERENCJI:
Głównym celem Konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami, kształcenie młodych pracowników nauki oraz upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych w zakresie: teorii mocy w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi napięciami i prądami, metod i układów pomiarowych wielkości elektrycznych oraz metod i układów kompensacji odkształceń w obwodach prądu przemiennego, implementacji układów energoelektronicznych w systemach niesinusoidalnych.

ORGANIZATOR:
Organizatorem konferencji jest Instytut Metrologii Elektrycznej i Instytut Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

TERMIN:
Konferencja jest organizowana co dwa lata.