Konferencja Szkoła Elektrotechnika – Prądy Niesinusoidalne - EPN


CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników z teorii obwodów elektrycznych o przebiegach odkształconych, metod i przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach o sygnałach odkształconych, jakości energii elektrycznej oraz konstrukcji urządzen kompensacyjno-filtrujących z filtrami aktywnymi i hybrydowymi.

ORGANIZATOR:
Organizatorem konferencji jest Instytut Metrologii Elektrycznej i Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

TERMIN:
Konferencja jest organizowana co dwa lata.