Konferencja dydaktyczna


CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest przedyskutowanie spraw dotyczących stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju Instytutu Metrologii Elektrycznej w obszarze dydaktyki oraz działalności naukowo – badawczej.

ORGANIZATOR:
Organizatorem konferencji jest Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

TERMIN:
Konferencja jest organizowana co roku.