dr inż. Andrzej Popławski
Budynek A-2
Pokój 206
Telefon (68) 328 27 04
Email A.Poplawski@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

Dydaktyka