Historia Instytutu


Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 września 2015 roku. W okresie od 1 września 1991 roku do 31 sierpnia 2015 roku działał jako Instytut Metrologii Elektrycznej. Wcześniej działał jako Instytut Automatyki i Metrologii, który został utworzony w roku 1983 w wyniku reorganizacji Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze.

Kierownictwo Instytutu w latach 1983-2016:
 • od 2008
  Dyrektor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
  Z-ca dyrektora: dr inż. Leszek Furmankiewicz

 • 2005-2008
  Dyrektor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
  Z-ca dyrektora: dr inż. Leszek Furmankiewicz

 • 2002-2005
  Dyrektor: dr hab. inż. Jadwiga Lal Jadziak, prof. UZ
  Z-ca dyrektora: dr inż. Leszek Furmankiewicz

 • 1999-2002
  Dyrektor: dr inż. Wiesław Miczulski
  Z-ca dyrektora: dr inż. Emil Michta

 • 1998-1999
  Dyrektor: dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. PZ
  Z-ca dyrektora: dr inż. Emil Michta

 • 1996-1997
  Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marian Miłek
  Z-ca dyrektora dr inż. Emil Michta

 • 1991-1996
  Dyrektor: dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. PZ
  Z-ca dyrektora: dr inż. Ryszard Rybski

 • 1987-1991
  Dyrektor: doc. dr inż. Antoni Wysocki
  Z-ca dyrektora: dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. WSI

 • 1986-1987
  Dyrektor: doc. dr hab. inż. Maciej Siwczyński

 • 1983-1986
  Dyrektor: prof. dr hab. inż. Ferdynand Wagner

W ramach Instytutu Automatyki i Metrologii istniały następujące zespoły naukowo-dydaktyczne:
 • Zespół Programowania Techniki Mikroprocesorowej
  - kierownik: dr inż. Janusz Szajna,

 • Zespół Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych
  - kierownik: doc. dr hab. inż. Leszek Czarnecki,

 • Zespół Zastosowań Systemów Mikroprocesorowych w Aparaturze Pomiarowej i Układach Sterowania
  - kierownik: dr hab. inż. Jerzy Bolikowski.