Prace dyplomowe realizowane we współpracy z firmami przemysłowymi i instytucjami spoza przemysłu


W instytucie realizowane są prace dyplomowe, których tematy zostały zgłoszone do realizacji przez instytucje przemysłowe lub badawcze. Studenci realizując prace dyplomowe mają unikalną możliwość realizacji badań i prac w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Istnieje możliwość wykorzystania przyrządów i urządzeń w siedzibie danego przedsiębiorstwa i konsultacji z jego pracownikami.

Ihp
Innovations for High Performance Microelectronics, Frankfurt nad Odrą, Niemcy
 www.ihp-microelectronics.com


 • Analiza możliwości i test modułów komunikacyjnych dalekiego zasięgu dla sensorów bezprzewodowych przy użyciu technologii Lora, Autor: Dawid Grzywacz, Promotor: dr inż. Piotr Powroźnik, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski
 • Definicja oraz implementacja rozproszonej aplikacji dla sensorów bezprzewodowych z wykorzystaniem warstwy pośredniej TINYDSM oraz identyfikacja koniecznych rozszerzeń funkcjonalności kompilatora TINYDSM, Autor: Damian Stolarczyk, Promotor: dr inż. Piotr Powroźnik, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski
 • Definicja i implementacja warstwy adaptacyjnej dla systemu operacyjnego IHPOS tłumaczącej wywołania serwisów IHPOS na funkcje biblioteki MSPWARE, Autor: Krzysztof Turchan, Promotor: dr inż. Piotr Powroźnik, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski
 • Definicja i implementacja sterowników programowych do obsługi modułów WIFI oraz Bluetooth dla systemu operacyjnego IHPOS, Autor: Przemysław Zielony, Promotor: dr inż. Piotr Powroźnik, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski
 • Analiza, definicja oraz implementacja protokołów komunikacyjnych dla sieci sensorów bezprzewodowych przy użyciu systemu operacyjnego IHPOS i platformy IHPNODE, Autor: Igor Koropiecki, Promotor: dr inż. Robert Szulim, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski
 • Opracowanie oraz implementacja sterowników dla systemu operacyjnego IHPOS do obsługi sensorów, Autor: Dominik Szczepaniak, Promotor: dr inż. Jacek Bieganowski, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski
 • Definicja i implementacja warstwy adaptacyjnej dla systemu operacyjnego IHPOS dla rodziny mikrokontrolerów ARM CORTEX (tłumacząca wywołania serwisów IHPOS na funkcje biblioteki CMSIS), Autor: Piotr Brytan, Promotor: dr inż. Piotr Powroźnik, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski
 • Definicja i implementacja systemu do obsługi bezprzewodowych sieci sensorów, Autor: Tymoteusz Hesse, Promotor: dr inż. Piotr Powroźnik, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski
 • Definicja i implementacja sterowników modułów komunikacyjnych dostępnych na platformie IHPNODE dla systemu operacyjnego IHPOS, Autor: Dariusz Matych, Promotor: dr inż. Piotr Powroźnik, Konsultant: dr inż. Krzysztof Piotrowski

br
Komenda Głowna Straży Pożarnej w Zielonej Górze www.straz.zgora.pl

 • System wspomagania pracy Państwowej Straży Pożarnej, Autor: Sebastian Koszyka, Promotor: dr inż. Robert Szulim Więcej informacji

br
Rittal GmbH & Co. KG www.rittal.de


 • Czujniki pomiarowe z interfejsem CAN/CANopen do sytemu monitorowania firmy RITTAL, Autor: Dawid Sadji, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, prof. dr inż. Andreas Slemeyer (THM)

Praca powstała w ramach Zintegrowanych Studiów Zagranicznych Technische Hochschule Mittelhessen i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor pracy otrzymał Nagrodę Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji za najlepszą pracę magisterską na Wydziale w roku akademickim 2009/2010.

Lumel
Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych - Lumel S.A.
 www.lumel.pl


 • Automatyczny system pomiarowy do sprawdzania aparatury kontrolno-pomiarowej z interfejsem RS-485 i protokołem Modbus z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego SQ7000, Autor: Damian Koleśnik, Promotor: dr inż. Robert Szulim
 • Automatyczny system pomiarowy do sprawdzania przetworników pomiarowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego SQ7000 oraz multimetru HP 34401A, Autor: Mateusz Piątek, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
 • Stanowisko do kalibracji itestowania rejestratorów KD-7 i KD-8, Autor: Marcin Najdek, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
 • Zdalne sterowanie urządzeniem pomiarowym poprzez sieć Internet, Autor: Juński Stanisław, Promotor: dr inż. Robert Szulim

Relpol
Relpol S.A. zakład Polon
www.relpol.pl


 • Aplikacja bazodanowa izotopów promieniotwórczych z podziałem na produkcyjne, medyczne i niewinne, Autor: Krzysztof Rybczyński, Promotor: dr inż. Robert Szulim

br
Urząd Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl


 • Emisja eksperymentalna programów naziemnej telewizji cyfrowej w systemie DVB-T i konsekwencje dla obszaru województwa lubuskiego wynikające z przejścia z emisji analogowej na emisję cyfrową, Autor: Andrzej Dziadosz, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZWięcej informacji.
 • Charakterystyka miedzianych transmisyjnych lini symetrycznych w sieci dostępowej, Autor: Igor Gudakowski, Promotor: doc. dr inż. Emil Michta
 • Transmisja danych w szerokopasmowych sieciach teleinformatycznych budowanych w oparciu o technologię WiMAX, IEEE 802.16,Autor: Mirosław Wowczko, Promotor: doc. dr inż. Emil Michta
 • Wpływ zmian parametrów elektrycznych miedzianej, symetrycznej linii teletransmisyjnej na jakość transmisji w technologii ADSL, Autor: Mateusz Walczak, Promotor: doc. dr inż. Emil Michta
 • Namierzanie sygnałów radiowych w warunkach zabudowy miejskiej z wykorzystaniem Ruchomej Stacji Pomiarowej UKE, Autor: Szymon Bajon, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
 • Dostosowanie antenowych instalacji zbiorczych do reemisji programów telewizji cyfrowej DVB-T, autor: Stanisław Sienkiewicz, promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
 • Porównanie technologii WiMax i LTE. Projekt sieci WiMax dla miasta Sulechów, autor: Paweł Drozdek, promotor: doc. dr inż. Emil Michta

br

Elektrociepłownia Zielona Góra www.ec.zgora.pl

 • System pomiarowy bloku gazowo – parowego warunkujący uzyskanie świadectw pochodzenia energii na przykładzie EC Zielona Góra S.A., Autor: Ewa Kononowicz, Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Miłek
 • Analiza i badanie wpływu wyższych harmonicznych na działanie wybranych cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych, Autor: Paweł Oleksyszyn, Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Miłek