Przedmioty prowadzone przez pracowników Instytutu


Wykaz pracowników IME odpowiedzialnych za przedmioty

Kierunek ELEKTROTECHNIKA

Studia 1 stopnia

Przedmiot
Odpowiedzialny
Podstawy Elektrotechniki
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Teoria Obwodów I
dr hab. inż. Radosław Kłosiński
Podstawy metrologii
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Podstawy techniki mikroprocesorowej
dr inż. Mirosław Kozioł
Metrologia
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Komputerowe wspomaganie projektowania
dr inż. Janusz Kaczmarek
Przetworniki pomiarowe
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Systemy mikroprocesorowe
dr inż. Janusz Kaczmarek
Inteligentne przetworniki pomiarowe
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof UZ
Cyfrowe systemy pomiarowe
dr inż. Leszek Furmankiewicz
Bezprzewodowe sieci sensorowe
doc. dr inż. Emil Michta
Elektroniczne przyrządy pomiarowe
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Konstrukcja aparatury pomiarowej
dr inż. Janusz Kaczmarek

Studia 2 stopnia

Przedmiot
Odpowiedzialny
Wybrane zagadnienia teorii obwodów I i II
dr hab. inż. Radosław Kłosiński
Pomiary wielkości nieelektrycznych
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Cyfrowe sieci przemysłowe
dr inż. Adam Markowski
Pomiarowe systemy wbudowane
dr inż. Janusz Kaczmarek
Systemy mikroprocesorowe
dr inż. Janusz Kaczmarek
Technologie internetowe
dr inż. Robert Szulim
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr inż. Mirosław Kozioł
Modelowanie przetworników pomiarowych
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof UZ

Kierunek INFORMATYKA

Studia 1 stopnia

Przedmiot
Odpowiedzialny
Technika eksperymentu I i II
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Sieci komputerowe I i II
doc. dr inż. Emil Michta
Układy i systemy mikroprocesorowe
dr inż. Mirosław Kozioł
Komputerowe wspomaganie projektowania
dr inż. Janusz Kaczmarek
Aplikacje internetowe
dr inż. Robert Szulim
Komputerowe sieci przemysłowe
dr inż. Adam Markowski
Technika przetwarzania sygnałów
dr inż. Leszek Furmankiewicz
Sieci bezprzewodowe
doc. dr inż. Emil Michta
Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujacych
dr inż. Leszek Furmankiewicz

Studia 2 stopnia

Przedmiot
Odpowiedzialny
Hurtownie danych
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof UZ
Komputerowe wspomaganie projektowania
dr inż. Janusz Kaczmarek
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Systemy wizualizacji
dr inż. Adam Markowski
Systemy ekspertowe
prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof UZ
Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujacych
dr inż. Leszek Furmankiewicz

Kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Studia 1 stopnia
Specjalność Teleinformatyka

Przedmiot
Odpowiedzialny
Matematyczne podstawy techniki
dr hab. inż. Radosław Kłosiński
Fizyczne podstawy elektryki
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Systemy i sieci telekomunikacyjne
doc. dr inż. Emil Michta
Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom
dr inż. Leszek Furmankiewicz
Podstawy elektrotechniki
dr hab. inż. Radosław Kłosiński
Metrologia
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Sieci komputerowe
doc. dr inż. Emil Michta
Układy i systemy mikroprocesorowe
dr inż. Mirosław Kozioł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Aplikacje internetowe
dr inż. Robert Szulim
Usługi teleinformatyczne
doc. dr inż. Emil Michta
Sieci szerokopasmowe
doc. dr inż. Emil Michta
Sieci bezprzewodowe
doc. dr inż. Emil Michta
Miernictwo telekomunikacyjne
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Zaawansowane techniki WWW
dr inż. Robert Szulim
Elementy sztucznej inteligencji
prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof UZ


Studia 1 stopnia
Specjalność Aparatura elektroniczna

Przedmiot
Odpowiedzialny
Matematyczne podstawy techniki
dr inż. Radosław Kłosiński
Fizyczne podstawy elektryki
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Systemy i sieci telekomunikacyjne
doc. dr inż. Emil Michta
Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom
dr inż. Leszek Furmankiewicz
Podstawy elektrotechniki
dr inż. Radosław Kłosiński
Metrologia
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Sieci komputerowe
doc. dr inż. Emil Michta
Układy i systemy mikroprocesorowe
dr inż. Mirosław Kozioł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
CAD układów elektronicznych
dr inż. Janusz Kaczmarek
Bezprzewodowe sieci sensorowe
doc. dr inż. Emil Michta
Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej
dr inż. Janusz Kaczmarek
Technologie internetowe i sieci bezprzewodowe
doc. dr inż. Emil Michta
Technika sensorowa
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Komputerowe systemy pomiarowo-sterujące
dr inż. Leszek Furmankiewicz
Elektronika w sprzęcie powszechnego użytku
dr inż. Leszek Furmankiewicz

Kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Studia 1 stopnia
Specjalność Automatyka przemysłowa

Przedmiot
Odpowiedzialny
Podstawy elektrotechniki
dr inż. Radosław Kłosiński
Metrologia
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Systemy czasu rzeczywistego
doc. dr inż. Emil Michta
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Przetworniki pomiarowe
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Inteligentne systemy pomiarowo-sterujące
doc. dr inż. Emil Michta
Oprogramowanie aparatury pomiarowo-sterującej
dr inż. Janusz Kaczmarek
Podstawy nanotechnologii
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
Wizualizacja i monitorowanie procesów przemysłowych
dr inż. Adam Markowski
Bezprzewodowe sieci sensorowe
doc. dr inż. Emil Michta


Studia 1 stopnia
Specjalność Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Przedmiot
Odpowiedzialny
Podstawy elektrotechniki
dr inż. Radosław Kłosiński
Metrologia
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Systemy czasu rzeczywistego
doc. dr inż. Emil Michta
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ

Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Studia 1 stopnia

Przedmiot
Odpowiedzialny
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
dr hab. inż. Radosław Kłosiński
Podstawy metrologii
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof UZ
Elektroniczna aparatura medyczna
dr inż. Mariusz Krajewski