Sylwetki absolwentów

Elektrotechnika Informatyka Elektronika i Telekomunikacja


KIERUNEK – ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia inżynierskie)
Specjalność – Teleinformatyka

Program specjalności Teleinformatyka opracowano z myślą o przygotowaniu absolwentów do pracy u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych jak i telekomunikacyjnych.
W szczególności specjalność Teleinformatyka przygotowuje do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności:
 • stosowania techniki mikroprocesorowej i cyfrowego przetwarzania sygnałów, a w szczególności procesorów sygnałowych oraz elektronicznych układów scalonych do realizacji poszczególnych bloków systemów telekomunikacyjnych,
 • projektowania i eksploatacji systemów do przetwarzania i przechowywania informacji audiowizualnych oraz narzędzi programowych technik mulitmedialnych,
 • stosowania technologii internetowych obejmujących w szczególności internetowe bazy danych, sieci komputerowe, usługi webowe,
 • projektowanie i administrowanie systemów teleinformatycznych,
 • projektowanie i administrowanie systemami bezpieczeństwa sieciowego,
 • zarządzania usługami telekomunikacyjnymi.
Specjalność – Aparatura Elektroniczna

Program specjalności Aparatura Elektroniczna opracowano z myślą o przygotowaniu absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach, w których występuje konieczność projektowania, uruchamiania lub eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych jak i telekomunikacyjnych.
W szczególności specjalność Aparatura Elektroniczna przygotowuje do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności:
 • projektowania, konstruowania i oprogramowania urządzeń i systemów elektronicznych realizowanych z zastosowaniem układów analogowych, cyfrowych i w tech­nice mieszanej,
 • projektowania i eksploatacji systemów do przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji audiowizualnych oraz narzędzi programowych technik multimedialnych,
 • stosowania techniki mikroprocesorowej i technologii internetowych w aparaturze elektronicznej,
 • posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową,
 • posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programowymi do komputerowego wspoma­gania projektowania (CAD).