Sylwetki absolwentów

Elektrotechnika Informatyka Elektronika i Telekomunikacja


KIERUNEK – ELEKTROTECHNIKA (studia magisterskie oraz inżynierskie)
Specjalność – Cyfrowe Systemy Pomiarowe

Program specjalności Cyfrowe Systemy Pomiarowe opracowano z myślą o wykształceniu absolwenta przygotowanego do kreatywnej pracy w przemyśle, ośrodkach badawczo-rozwojowych, placówkach naukowych i wszędzie tam, gdzie występuje konieczność projektowania, uruchamiania lub użytkowania inteligentnych elementów rozproszonych systemów pomiarowo - sterujących oraz projektowania i użytkowania części sprzętowej oraz oprogramowania kompletnych systemów pomiarowych wykorzystywanych do wizualizacji i automatyzacji obiektów i procesów technologicznych.
W szczególności specjalność Cyfrowe Systemy Pomiarowe przygotowuje do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności:
  • projektowania, konstruowania i oprogra­mowania mikroprocesorowych przyrządów pomiarowych,
  • posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową,
  • posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programowymi do komputerowego wspomagania projektowania (CAD),
  • stosowania techniki mikroprocesorowej i technologii internetowych w aparaturze elektronicznej,
  • wykorzystania zaawansowanych technik pomiarowych,
  • projektowania laboratoryjnych i przemy­słowych komputerowych systemów po­miarowo – sterujących,
  • analizy, projektowania i integracji rozpro­szonych sieci przemysłowych,
  • projektowania systemów wizualizacji i systemów eksperckich.
Studenci tej specjalności mają możliwość studiowania w Fachhochschule Giessen-Friedberg i uzyskania - oprócz polskiego dyplomu magistra inżyniera - dyplom ukończenia uczelni niemieckiej.