Seminaria naukowe Instytutu - archiwum


DataTematPrelegent
09-03-2009Analiza właściwości wybranych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarze zespolonego stosunku napięćmrg inż. Mariusz Krajewski
23-03-2009Ocena niepewności wyniku pomiaru cyfrowych estymatorów parametrów sygnałówmgr inż. Sergiusz Sienkowski
06-04-2009Adaptacja elektrometrycznych technik pomiarowych do zastosowań bioinżynieriimgr inż. Wojciech Lewandowski
27-04-2009Zastosowanie elastycznego modelu szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujacychmgr inż. Piotr Powroźnik
18-05-2009Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwościdr inż. Janusz Kaczmarek
01-06-2009Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania państwowej skali czasumgr inż. Maciej Cepowski
26-10-2009Eksploracyjna analiza danych. Przykłady i wnioskiProf. dr hab. inz. Jan Jagielski
23-11-2009Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania państwowej skali czasumgr inż. Maciej Cepowski
14-12-2009Aplikacje pomiarowe w srodowisku programowym LabView do automatyzacji wzorcowań wybranych typów multimetrów i kalibratorówDr inż. Mariusz Krajewski, Mgr inż. Sergiusz Sienkowski
18-01-2010Prezentacja wyników pomiarów w oprogramowaniu służącym do monitorowania i diagnostykiDr inż. Marek Florczyk
15-03-2010Nowoczesne systemy akwizycji danych definiowane programowo. Przegląd rozwiazań opartych o najnowsze technologie PC i oprogramowanie LabVIEW 2009Paweł Reszel National Instruments
29-03-2010Nowoczesne, zintegrowane i kompletne rozwiązania automatyzacji firmy B&R Automatyka PrzemysłowaDariusz Plewik B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
12-04-2010Wybrane algorytmy elastycznego szeregowania zadańmgr inż. Piotr Powroźnik
26-04-2010Zarządzanie procesem testowania oprogramowaniadr inż. Marek Florczyk
17-05-2010Metody analizy parametrów czasowych w systemach soft real-timemgr inż. Dariusz Eljasz
31-05-2010Język naturalny w systemach baz danychmgr inż. Piotr Wnęk
07-06-2010Wpływ wybranych metod filtracji danych przemysłowych na wyniki analizy PCAmgr inż. Wojciech Lewandowski
08-11-2010Zastosowanie wybranych okien sygnałowych w modyfikowanym dyskretnym przekształceniu Fouriera dr inz. Radoslaw Klosinski
22-11-2010Wykorzystanie metod kolejkowych do analizy bezprzewodowych sieci sensorowychmgr inż. Dariusz Eljasz
06-12-2010Realizacja zapytań w języku naturalnym w systemach baz danychmgr inż. Piotr Wnęk
17-01-2011Szacowanie niepewności pomiaru metoda Monte Carlo zgodnie z zaleceniem Suplementu do przewodnika GUMdr inż. Mariusz Krajewski
07-03-2011Smart Grid - model komunikacyjny rozproszonego systemu pomiarowo-sterującego.Doc. dr inż. Emil Michta
28-03-2011Modelowanie sieci 802.15.4 za pomocą modeli kolejkowych.Mgr inż. Dariusz Eljasz
18-04-2011Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań.Mgr inż. Piotr Powroźnik
16-05-2011Selekcja informacji jako metoda identyfikacji anomalii w dużych zbiorach danych.Dr inż. Marek Florczyk
07-11-2011Wpływ sposobu przygotowania danych dla sieci neuronowej GMDH na wynik prognozowania poprawek dla UTC(PL).Mgr inż. Łukasz Sobolewski
21-11-2011Metody analizy zależności czasowych w bezprzewodowych sieciach sensorowych.Mgr inż. Dariusz Eljasz
05-12-2011Wpływ impedancji pasożytniczych na dokładność cyfrowego niezrównoważonego komparatora impedancji.Mgr inż. Kamil Kontorski
12-12-2011Analiza porównawcza słabo nieliniowych sinusoidalnych drgań samowzbudnych w autonomicznych układach analogowych i cyfrowych.Dr inż. Przemysław Krzyk
07-05-2012Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania poprawek dla UTC(PL)Mgr inż. Łukasz Sobolewski
14-05-2012Metoda pomiaru stosunku impedancji typu R-C z eliminacją błędów od impedancji pasożytniczychMgr inz. Kamil Kontorski
28-05-2012Analiza dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych w elestycznym modelu szeregowania zadańMgr inż. Piotr Powroźnik
11-06-2012Zastosowanie metod Monte Carlo do szacowania parametrów rozkładu zmiennej losowej.Dr inż. Sergiusz Sienkowski
29-10-2012Cyfrowe niezrównoważone komparatory impedancji z pomiarem zespolonego stosunku napięćMgr inż. Kamil Kontorski
12-11-2012Analiza parametrów czasowych zadań realizowanych w bezprzewodowych sieciach sensorowych z zastosowaniem teorii kolejekMgr inż. Dariusz Eljasz
26-11-2012Interfejs użytkownika w złozonych, wbudowanych systemach pomiarowo-sterującychDr inż. Robert Szulim
10-12-2012Zastosowanie operatorów cykloparametrycznych do reprezentacji układów okresowo zmiennychDr inż. Radosław Kłosiński
14-01-2013Elektrody o zwiększonej pojemności elektrycznej w spektroskopii impedancyjnej cieczy słaboprzewodzącychMgr inż. Łukasz Macioszek
25-03-2013Czynniki wpł. na niepewność programowej identyfikacji kształtu obiektu na zdjęciu.Dr inż. Marek Florczyk
22-04-2013Prognozowanie poprawek dla UTC(PL) na podstawie skali UTC Rapid.Mgr inż. Łukasz Sobolewski
13-05-2013Badanie i metody eliminacji wpływu wielkości pasożytniczych na dokładność cyfrowego komparatora impedancji.Mgr inż. Kamil Kontorski
18-11-2013Wyznaczanie niepewności pomiaru napięcia skutecznego wykonanego za pomocą woltomierza całkującegoDr inż. Mariusz Krajewski
09-12-2013Wpływ dodatkowych danych wejsciowych w sieci neuronowej na wynik prognozowania poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL)Mgr inz. Łukasz Sobolewski
13-01-2014Sposoby zwiększania dokładności modyfikowanego dyskretnego przekształcenia FourieraDr hab. inż. Radosław Kłosiński
31-03-2014Skutki dyskretyzacji na przykładzie wybranej charakterystyki sygnału sinusoidalnegoDr inż. Sergiusz Sienkowski; Dr inż. Mariusz Krajewski
28-04-2014Teoria i praktyka bezprzewodowych sieci sensorowychDr inż. Piotr Powroźnik
19-05-2014Dielektrometria olejów napędowychMgr inż. Łukasz Macioszek
13-10-2014Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach właściwości fizykochemicznych olejów napędowychMgr inż. Łukasz Macioszek
15-12-2014System monitorowania chorób nowotworowychMgr inż. Krzysztof Krasowski
12-01-2015Hybrydowy algorytm wielokryterialnej optymalizacji kombinatorycznej do wspomagania automatycznego harmonogramowaniaMgr inż. Krzysztof Odwrot
30-03-2015Projektowanie systemów cyfrowych zorientowanych na rekonfiguracjęDr inż Michał Doligalski
13-04-2015Diagnostyka metrologiczna urządzeń pomiarowychDr inż. Piotr Mróz
11-05-2015Metody analizy i syntezy systemów pomiarowo-sterujących (zmieniony termin!),
Temat 2: Dokładne pomiary wielkości elektrycznych - wybrane zagadnienia
Doc. dr inż. Emil Michta,
Prelegent 2: Dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
11-05-2015Dokładne pomiary wielkości elektrycznych - wybrane zagadnieniaDr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
18-05-2015IHP - grupa robocza działu systemów SNMP - Sensor Networks i Middleware Platformdr inż. Krzysztof Piotrowski, Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP), Frankfurt (Oder)
24-06-2015Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC (PL)mgr inż Łukasz Sobolewski
26-10-2015Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL)Mgr inż. Łukasz Sobolewski
09-11-2015Mobilne systemy pomiarowo-sterujące - lokalizacja węzłów bezprzewodowychDr inż. Dariusz Eljasz
23-11-2015PLC PRIME we współczesnych systemach AMI.Doc. dr inż. Emil Michta
30-11-2015Spotkanie metodyczne poświęcone laboratoriom dydaktycznym IMEI - cz. IPracownicy IMEI
07-12-2015Spotkanie metodyczne poświęcone laboratoriom dydaktycznym IMEI - cz. IIPracownicy IMEI
14-12-2015Wykorzystanie filtracji dopasowanej do detekcji sygnałów użytecznych na tle szumu kolorowegoMgr inż. Grzegorz Krzywoszyja
18-01-2016Falkowa kompresja sekwencji wizyjnych.Dr inż. Andrzej Popławski
25-01-2016Modyfikacje algorytmu ThelenaDr inż. Jacek Bieganowski
11-04-2016Prognozowanie [UTC-UTC(k)] w oparciu o skalę UTC Rapid z zastosowaniem sieci neuronowej typu GMDHDr inż. Łukasz Sobolewski
25-04-2016Optymalizacja projektowania skończonych automatów stanów w układach FPGADr inż. Kamil Mielcarek
09-05-2016Elastyczny model zarządzania energią w sieciach smart gridDr inż. Piotr Powroźnik
30-05-2016Synteza procesów współbieżnych dla potrzeb projektowania wbudowanych systemów rozproszonychMgr inż. Kazimierz Krzywicki
20-06-2016The WWW - A Library Without Librarianprof. Herwig Unger, University of Hagen
24-10-2016IoT - architektura i funkcjonowanieDoc. dr inż. Emil Michta
21-11-2016Pomiary napięcia skutecznego z zastosowaniem przetwornika Fluke 792A i multimetru Keysight 3458A.Dr inż. Mariusz Krajewski
12-12-2016Testowanie dokładności liczników energii elektrycznej.Dr inż. Piotr Mróz
16-01-2017Wnioskowanie symboliczne w procesie projektowania układów sterowania binarnego.Dr inż. Jacek Tkacz
30-01-2017Specyfikacja, synteza i implementacja systemów sterowania binarnego.Dr inż. Michał Doligalski
03-04-2017Bezpieczeństwo sieci komputerowychDoc. dr inż. Emil Michta
24-04-2017Estymacja punktowa parametrów sygnału sinusoidalnegoDr inż. Sergiusz Sienkowski
15-05-2017Wysokostabilne wielofazowe cyfrowe źródła przebiegów sinusoidalnych w metrologii impedacyjnejDr inż. Janusz Kaczmarek
12-06-2017Smart City - architektura i jej funkcjonowanieDr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
06-11-2017Komputerowy system wspomagania diagnostyki stanu rodzin pszczelich.Mgr inż. Grzegorz Krzywoszyja
11-12-2017Analiza porównawcza oprogramowania ORM dla języka Java.Dr inż. Tomasz Gratkowski
18-12-2017Systemy Indoor Positioning and Navigation.Dr inż. Michał Doligalski
15-01-2018Implementacja magazynowych rozwiązań nawigacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.Dr inż. Jacek Tkacz
19-03-2018 Systemy Indoor Positioning and Navigation – Testowanie DemonstratoraDr inż. Dariusz Eljasz
16-04-2018 Internet rzeczy - model referencyjnyDoc. dr inż. Emil Michta
14-05-2018 System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznychDr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
28-05-2018 Synteza procesów współbieżnych dla potrzeb projektowania wbudowanych systemów rozproszonychMgr inż. Kazimierz Krzywicki
05-11-2018Nowe metody syntezy automatówDr inż. Kamil Mielcarek
26-11-2018Nanometrologia z przyrządami MEMSProf. dr hab. inż. Teodor Gotszalk
17-12-2018Nowa procedura autokalibracji w inteligentnym przetworniku temperaturyDr inż. Mariusz Krajewski
14-01-2019Modelowanie elastyczności popytu na moc elektrycznąDr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
11-03-2019Proces certyfikacji w laboratorium badawczym Dr inż. Marek Florczyk LUMEL S.A
01-04-2019Zastosowania radia programowalnego oraz środowiska GNU Radio w obszarze radionawigacjiMgr inż. Oskar Mężyk
16-12-2019System monitorowania wałów przeciwpowodziowychdoc dr inż. Emil Michta
20-01-2020Elastyczny model zarządzania energią w Smart Grid Dr inż. Piotr Powroźnik